Fiber optik, çoklu yeteneğe sahiptir, yüksek kapasitelidir ve dayanıklıdır.

Sanıldığının aksine fiber optik, uzun mesafelerde kablolama maliyetini düşüren bir teknolojiye sahiptir.

Fiber optik, saç teli inceliğinde cam ya da plastik bir ip (fiber) üzerinde ışığın iletilmesi prensibi ile çalışır. Metal kabloların yerine fiber optik kabloların kullanılmasının nedeni, çok daha uzun mesafede hızlı ve yüksek değerde ve çok miktarda veri iletmesi, veri kaybını minimuma indirmesi ve elektromanyetik alanlardan, elektrik parazitlerden, ağır çevre şartlarından etkilenmemesidir.

Fiber optik, telefon, haberleşme, güvenlik, şebeke ve UPS elektrik sistemlerinin iletişimini veher tür data ile,  PTZ (pan, tilt, zoom) hareket komutlarının iletilmesini sağlar. Fiber optik kablolamanın tersine, uzun mesafelerde bilgiyi taşımak için kullanılmak istenen bakır telin kesit kalınlığının mesafe oranında arttırılması gerekeceğinden çok yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalınacaktır. Mesafe uzadıkça bakır telin dış etkilerden izole edilmesi imkânsızlaşacaktır.

Fiber optik kablolar hem elektrik elektromanyetik alanlardan ve ağır çevre koşullarından etkilenmezler hem de kablolama yapılırken yapının koşullarına ya da kullanıma bağlı olarak, kablolara zırh eklenerek koruma, ya da jel tabakası eklenerek esneklik kazandırılabilmektedir. Buna ilaveten, bakır kablolu sistemlerde iletim kapasitesini sınırlayan kablonun kendisi olduğu halde, her tür bilginin taşınabildiği fiber optik kablolu sistemlerde ise uç noktalara konan elektronik sistemlerin kapasiteleridir.

Fiber optik kablolar, duvar tipi ya da kabinet olarak seçilecek özel kutularda sonlandırılır. Kullanılacak cihazlara erişimi ise bağlantısında coupler denen dişi adaptörler kullanılarak fiber patch kablolar ile yapılır.