İnsanoğlu varoluşundan bu yana kendi yaşamı ve değer verdikleri için risk taşıyan ve tehdit oluşturduğunu düşündüğü unsurlara karşı önlem alma ihtiyacı duymuştur. Gelişen teknoloji olanaklarıyla günümüzde bu risklerin bir kısmını elimine etmek ve tehditlere karşı önlem almak amacıyla güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler, göz önünde tutulmak istenen materyale, işe ya da yapıya, güvenlik ihtiyaçlarına ve açıklarına göre değişen/geliştirilen kombinasyonlarda bir dizi elektronik bileşenden oluşur.