İşletmelerin verimliliğini arttıran sistemlerdir.

Personel takibinin yanısıra, personel ile ilgili veri elde edebilmeyi, işleyebilmeyi, personele yetki tanımlanmasını sağlar, güvenliği ve verimliliği arttırır, her türlü kuruma uygun projelendirilebilmesi, her ihtiyaca göre farklı teknolojilerin entegre edilebilmesi esnekliğine sahiptir.

PDKS (Personel Devam ve Kontrol Sistemleri) kurum ve kuruluşlarda, en ekonomik ve verimli şekilde personel kontrol ve takibi yapılmasına olanak veren,insan kaynakları departmanına veri aktarılmasını sağlayan donanım ve yazılım sistemleridir. Personeli, personel kartları ya da biyometrik tanıma sistemleri aracılığıyla yetkilendirerek, giriş ve çıkışını izler. PDKS yazılımları aracılığıyla da çalışma süreleri kayıt altına alınarak; fazla mesai, devamsızlık, izin ve istirahat süreleri izlenip hesaplanabilir, toplanan veriler bordro ya da maliyet programlarına aktarılabilir.

Geçiş sistemleri PDKS sistemlerinin entegre edilebildiği, giriş çıkışlarda sadece personelin değil, her kişinin kontrol edilebildiği, alan içi yetkilendirmesinin yapılarak girişi sonrası izlemeye imkan veren, kurumların yapısı ve ihtiyaçlarına göre otopark yönetimi ya da yemekhane kontrolü gibi sistemler ile birlikte çalışan, güvenliği, verimliliği, kontrolü ve analiz ve raporlama yapılabilmesini sağlayan sistemlerdir. İhtiyaca ve kuruluşun yapısına göre geçiş sistemleri aşağıdaki gibi farklılaşmaktadır:

  • Turnikeli sistemler
  • Bariyerli sistemler
  • Kartlı sistemler
  • Biyometrik sistemler (parmak izi, ses, yüz, iris tanıma)
  • Dedektörlü sistemler

PDKS sisteminin tek başına kurum giriş çıkışlarında yeterli olmadığı, personel kartlarının sağlıklı izlenemediği düşünülen ve geçiş hileleri tespit edilen kalabalık kurumlarda, kartlı geçiş sistemine kamera sistemi entegre edilmesi tavsiye edilmektedir. Biyometrik sistemler ise, geçiş yetki sınırlandırmasının üst düzey olarak, üst seviye güvenlik nedeniyle çok daha az sayıda kişi geçişinin yapıldığı bölümler için düşünülmelidir.