Güvenli Alanlar Yaratır

Alanların, yapıların, otopark ve kapıların giriş çıkışlarının ya da belirlenmiş güzergahlardaki geçişlerin güvenliğini ve kontrol altına alınmasını sağlar.

Geçiş kontrol sistemleri giriş ve çıkışlarda, araçların, kalabalığın, ziyaretçilerin ve / veya personelin izlenmesi, alan içerisindeki geçiş yetkilerinin araçlar ya da kişiler bazında atanabilmesini,veri sağlanabilmesini, kontrolünü, raporlanmasını ve alanların, yapıların, kuruluşların güvenliğini sağlayan sistemlerdir.Alanlar, binalar, otoparklar, kapılar, bina içerisinde belirli alanlar, belirli güzergâhlar gibi, geçiş yapılan yerlerde geçiş kısıtlamaları ya da yetkilendirmeleri için kullanılır. Geçiş kontrol sistemlerinin avantajı, geçişlere ilişkin faaliyetleri de çeşitli teknolojiler aracılığıyla sağlaması, düzenlemesi, kontrol etmesi, bunlarla ilgili veri toplaması ve raporlayabilmesidir. Bu yolla, güvenliği sağlamanın, geçişleri kontrol etmenin dışında, kazanç sağlar, verimliliği ve karlılığı arttırır.

İhtiyaca ve kuruluşun yapısına göre geçiş sistemleri aşağıdaki gibi farklılaşmaktadır: